29339700_1867092386916148_7891650755952640000_n.jpg

Årsmødet 2018

Referat

Referat af Årsmøde den 14. marts 2018 i Alternativet Rødovre

Kl. 19 - 22 på Rødovregård

Referat er indsat i Årsmødets udsendte dagsorden med tekst i kursiv

Deltagere: Fra bestyrelsen: Solveig Bentsen, Nilofer Abbasi, Preben Riel, Ebbe Hansen, Mikkel Minor

Øvrige: Qasam Nazir Ahmad, Sikandar Malik Siddique, Uffe Elbæk (ca. kl. 20-21), Jette Vestergaard, Erling Groth, Leif Ravn, Poul Feilberg, Martin Olsen, Anne Funch Rohmann (referent)

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET: Kl. 19 - 20 

 1. Valg af dirigent

  Erling blev valgt
   
 2. Valg af stemmetællere, referent og registrering af fremmødte

  Poul og Jette blev valgt som stemmetællere, Anne som referent
  Der blev ved håndsoprækning registreret 7 stemmeberettigede blandt Årsmødets deltagere. 

   
 3. Beretning fra bestyrelsen

  Solveig fremlagde sin fyldige beretning via flip over – de 7 stemmeberettigede stemte alle for beretningen. 
   
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

  Regnskabet var udsendt forud for Årsmødet.  
  Ingen kommentarer – regnskabet blev godkendt.
   
   
 5. Behandling af forslag fra medlemmer. Skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.

  Ingen forslag var modtaget.
   
 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af lokalt kontingent

  En rettelse fra Jette fra KOS: Det maksimale bidrag fra KOS er 7.200 kr, heraf fratrækkes lokalforeningens partistøtte (et tildelt beløb fra staten pr. modtaget stemme til Kommunalvalget).

  Hvis partistøtten i 2018 er 4.200 kr vil KOS-bidrag således være 3.000 kr – det giver en samlet indtægt for 2018 for lokalforeningen på 7.200 kr.


  Kl. 20 – 21

  Alternativets politik på Christiansborg v.

  Uffe Elbæk, partileder, Alternativet, Christiansborg

  Kl. 21 -
   
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Der kan opstilles på årsmødet

  Ny bestyrelse i Alternativet Rødovre:

  Nilofer Abbasi (fortsætter, ikke på valg)
  Ebbe Hansen (genvalgt)
  Anne Funch Rohmann (nyvalgt, for to år)
  Suppleant: Poul Feilberg (nyvalgt)

   -- Følgende i den hidtidige bestyrelse ønskede ikke at fortsætte:
  Solveig Bentsen (forperson), Preben Riel (kasserer), Janne Herrmann, Mikkel Minor 
   
 8. Valg af udvalgsmedlemmer

  Ingen udvalg – punktet udgik
   
 9. Valg af politiske kandidater

  Punktet udgik
   
 10. Ændring af vedtægter

  Forslag til ændringer var udsendt forud for Årsmødet.

  Preben oplyste at de fleste ændringer er som følge af beslutninger på Landsmødet 2017, minimumsvedtægter. Ændringerne blev vedtaget.

   
 11.  Valg af ekstern revisor

  Erling blev genvalgt
   
 12. Eventuelt

  Intet til punktet