22195219_360940427693886_1975664429226601321_n.jpg

ÅBENHED OG DELTAGELSE ER VEJEN TIL ET LEVENDE DEMOKRATI.

Demokratisk håb, Mere tillid mindre kontrol, KV17

Af Nilofer Abbasi – blogger på Rødovre Lokal Nyt og kandidat (Å) til kommunalbestyrelsen i Rødovre.

 

For os i Alternativet, byens nye politiske parti, er demokratiudvikling en mærke- og hjertesag.

Hvordan motiverer vi de unge til at komme til stemmeurnerne, og hvad skal der til for at de engagerer sig i de vigtige politiske beslutninger? Det var spørgsmål, da jeg forleden gæstede et spændende dialogmøde hos et andet parti i byen, Enhedslisten Rødovre.

Den offentlige fortælling er, at de unge er en selvoptaget Selfie-generation, som hellere vil feste end at stemme - og at 'indvandrerne' (nydanskere) ikke vil demokratiet. Men sandheden er, at en stor og desværre stigende andel af befolkningen har mistet både interessen for lokalpolitik og tilliden til politikerne.

Det viser en ny undersøgelse fra Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). I undersøgelsen fremkommer det, at færre ville stemme, hvis der var kommunalvalg i morgen. Borgernes interesse for lokalpolitik er faldet med 17 procentpoint på bare otte år. Derudover peger rapporten også på en nedadgående tendens, hvad angår viden om lokalpolitiske forhold

Heller ikke i Rødovre kan vi prale med valgdeltagelsesprocenten. For ved kommunalvalget i 2013, stemte 67,39 procent. af Rødovres borgere, mens stemmeprocenten på landsplan i snit var 71,9 procent.  Det er 4,5 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

For mig er tallene er en klar indikation på, at den lave stemmeprocent ikke kun skyldes de uinteresserede unge, de dovne socialt udsatte grupper og de udemokratiske nydanskere –nej, det skyldes især politikernes manglende ønske om at lytte, en manglende kommunikation og evne til at inddrage borgerne i de politiske beslutnings -og løsningsprocesser. Det skal give mening og mulighed for reel medindflydelse for at borgere engagerer sig i lokalpolitiske forhold. Lav valgdeltagelse er et demokratisk sygdomstegn, hvilket også de folkevalgte politikere har et ansvar for.

 

Ny politisk kultur skal bane vejen for mere demokrati

Ønsker vi at styrke demokratiet i Rødovre kræver det b.la. en ny politisk kultur som er langt mere involverende, kommunikativ og lyttende. Hovedfokus må være at skabe en demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte politikere for derigennem at motivere til et folkeligt engagement, hvor borgere ikke kun føler sig som ”kunder i butikken”, men derimod er med til at udvikle og skabe forandringer i deres by. Forudsætningen for at det vil virke er at politikerne rent faktisk ønsker det – ”show it, don’t tell it”.

Derfor ønsker vi i Alternativet Rødovre blandt andet at styrke ordningen med borgerdrevne forslag. Først og fremmest skal den 2-årige forsøgsordning med borgerdrevne forslag gøres permanent og prioriteres af politikere og forvaltning som et vigtigt demokratisk værktøj. Dernæst skal vi have en målrettet indsats for at hjælpe de borgere, der måtte have svært ved at formulere et forslag. Sidst men ikke mindst, ønsker vi at mindske kravet til det antal underskrifter, der skal til for at kunne fremsætte borgeres forslag til behandling i kommunalbestyrelsen. I dag er det 1.305 underskrifter - halvdelen af postnummer 2610 virker letkøbt.  Det kunne fx være et antal, der svarer til det antal stemmer en plads i kommunalbestyrelsen kræver.