Årsmøde Rødovre 2019

Dagsorden til Årsmøde i Alternativet Rødovre

Lørdag den 23. marts 2019 kl. 14 – 18

 

Rødovregård, ”Loen”, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

Kl. 14 – 16: Åbent Hus – hygge, snak, idéer og kaffebord med lækre øko-kager

Kl. 16 – 18: Årsmøde (det ordinære Årsmøde / den årlige generalforsamling)

--

Dagsorden for Årsmødet

Årsmødet åbnes af forperson Nilofer Abbasi

 

1.    Valg af dirigent, referent, stemmetællere

2.    Beretning fra bestyrelsen, samt deltagernes forslag til en handlingsplan

3.    Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse, samt budget 2019

4.    Forslag til ændring af vedtægter til godkendelse

5.    Behandling af forslag fra medlemmer. Skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 9. marts

6.    Valg af bestyrelse og suppleanter – 5 bestyrelsesmedlemmer + mindst 2 suppleanter.

       Man kan stille op både før og under Årsmødet.

 

Nilofer – på valg (ønsker genvalg)
Anne – ej på valg
Ebbe – ej på valg
Poul (suppleant) – på valg (ønsker genvalg)

 

7.    Valg af ekstern revisor

8.    Eventuelt

 

Bestyrelsen i Alternativet Rødovre – email: roedovre@alternativet.dk

 

Nilofer Abbasi (forperson), mobil 42 42 63 43
Anne Funch Rohmann (næstforperson)
Ebbe Hansen (kasserer)
Poul Feilberg (suppleant)

 

 

roedovre@alternativet.dk    |    Facebook     |    www.roedovre.alternativet.dk